• 0 Moves
  0:00 h
  0.00 km
  0 kcal
 • Greatest Moves
 • 16.5.2014
  • Mountain biking 0:57'28.6 Average heart rate 115 bpm, 15.87 km
  15.5.2014
  • Mountain biking 1:35'20.8 Average heart rate 133 bpm, 34.80 km
   on the track
  14.5.2014
  • Mountain biking 1:13'23.1 Average heart rate 126 bpm, 25.18 km
   busy day
  12.5.2014
  • Mountain biking 1:32'41.5 Average heart rate 136 bpm, 30.47 km
   light gearing
 • 10.5.2014
  • Mountain biking 3:15'40.7 Average heart rate 103 bpm, 78.50 km
   long night, fun ride

2 fans

 • RUN4FUN_RUNNER
  crahamzah