• 15 Moves
  17:34 h
  32.72 km
  5508 kcal
 • 0:31'25 Running
  13 hours ago

  ประสบการณ์วิ่งในเมืองหนาวครั้งแรก 8 องศา อากาศสดใส ผู้คนออกกำลังกายกันแต่เช้า มีความลำบากเล็กน้อยเพราะปวดโพรงจมูกและหนาวมือ ได้ผ้าบั๊ฟช่วยอุ่นมือ แต่จมูกต้องอดทนเอา ประสบการณ์นี้สนุก และสดชื่น ต้องหาโอกาสวิ่งอีก

  Photo by Doe56
  0:31'25 Running
  13 hours ago

  ประสบการณ์วิ่งในเมืองหนาวครั้งแรก 8 องศา อากาศสดใส ผู้คนออกกำลังกายกันแต่เช้า มีความลำบากเล็กน้อยเพราะปวดโพรงจมูกและหนาวมือ ได้ผ้าบั๊ฟช่วยอุ่นมือ แต่จมูกต้องอดทนเอา ประสบการณ์นี้สนุก และสดชื่น ต้องหาโอกาสวิ่งอีก

  Photo by Doe56
  0:31'25 Running
  13 hours ago

  ประสบการณ์วิ่งในเมืองหนาวครั้งแรก 8 องศา อากาศสดใส ผู้คนออกกำลังกายกันแต่เช้า มีความลำบากเล็กน้อยเพราะปวดโพรงจมูกและหนาวมือ ได้ผ้าบั๊ฟช่วยอุ่นมือ แต่จมูกต้องอดทนเอา ประสบการณ์นี้สนุก และสดชื่น ต้องหาโอกาสวิ่งอีก

  Photo by Doe56
  0:31'25 Running
  13 hours ago

  ประสบการณ์วิ่งในเมืองหนาวครั้งแรก 8 องศา อากาศสดใส ผู้คนออกกำลังกายกันแต่เช้า มีความลำบากเล็กน้อยเพราะปวดโพรงจมูกและหนาวมือ ได้ผ้าบั๊ฟช่วยอุ่นมือ แต่จมูกต้องอดทนเอา ประสบการณ์นี้สนุก และสดชื่น ต้องหาโอกาสวิ่งอีก

  Photo by Doe56
  0:31'25 Running
  14 hours ago

  ประสบการณ์วิ่งในเมืองหนาวครั้งแรก 8 องศา อากาศสดใส ผู้คนออกกำลังกายกันแต่เช้า มีความลำบากเล็กน้อยเพราะปวดโพรงจมูกและหนาวมือ ได้ผ้าบั๊ฟช่วยอุ่นมือ แต่จมูกต้องอดทนเอา ประสบการณ์นี้สนุก และสดชื่น ต้องหาโอกาสวิ่งอีก

  Photo by Doe56
  0:31'25 Running
  14 hours ago

  ประสบการณ์วิ่งในเมืองหนาวครั้งแรก 8 องศา อากาศสดใส ผู้คนออกกำลังกายกันแต่เช้า มีความลำบากเล็กน้อยเพราะปวดโพรงจมูกและหนาวมือ ได้ผ้าบั๊ฟช่วยอุ่นมือ แต่จมูกต้องอดทนเอา ประสบการณ์นี้สนุก และสดชื่น ต้องหาโอกาสวิ่งอีก

  Photo by Doe56
  0:49'21.6 Running
  5 days ago
  Photo by Doe56
  1:34'52.8 Yoga / pilates
  2 week(s) ago

  Flow เบาๆ

  Photo by Doe56
  1:15'00 Yoga / pilates
  2 week(s) ago

  Hatha yoga

  Photo by Doe56

Fans

Doe56 has no fans yet. Press Follow to be the first!