• 0 Move
  0:00 o
  0,00 km
  0 kcal
 • Move eccezionali
 • 16.5.2013
  • Corsa 1:00'03.6 Frequenza cardiaca media 167 bpm, 10,22 km
  14.4.2013
  • Corsa 0:40'20.4 Frequenza cardiaca media 159 bpm, 6,19 km
   can't do interval training and start first steady pace

8 fan

 • Mr_Kay
  5zal
  panglimazaidy
  fairuz911
  sjasminesoraya
  kucintido
  stevenleong
  victoria_s